Home
About City
Nagar Palika
Nagrik Adhikar Patra
Photogallery
Feedback
   
Login    
    નગરપાલિકા વિશે | વિકાસના કામો | અર્બન - ર૦૦પના વિકાસના કામો
 
    સરકારશ્રીએ ર૦૦પનું વર્ષ શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું નકકી કરેલ હતું. આ વર્ષ દરમિયાન નગર પાલીકા દવારા ખુબજ સારા સારા કામો કરવામાં આવ્યા છે.
 
ગૌરવપથ
    રાપર શહેરનાં તમામ રસ્તાઓ ખુબજ નાના અને સાંકળાં છે. તેમજ જી.યુ.ડી.સી. ધ્વારા રસ્તાઓની કામગીરી ચાલુમાં હોઈ રાપર દેનાબેંક ચોકથી ડાભુંડા ત્રણ રસ્તા સુધીનો આશરે ૭૦૦ મીટરનો રસ્તો ગૌરવપથ તરીકે લીધેલ છે. આ રસ્તામાં બંને સાઈડ ફુટપાથ, સી.સી. રોડ સર્કલ, રીટેઈનીંગ વોલ વગેરે કામો કરી ગૌરવપથની સુંદરતામાં વધારો કરેલ છે.
 
બગીચાનું કામ
    રાપર શહેરમાં ભૂકંપ પહેલા સામાન્ય બગીચો બનાવેલ હતો. પરંતુ ભૂકંપ બાદ તુરત જ લોકોની સેવા માટે હંગામી ધોરણે બગીચામાં હોસ્પીટલ બનાવવામાં આવી હતી. જેના કારણે બગીચો નષ્ટ થઈ ગયેલ હતો. જેનાથી લોકોને ખુબ જ હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. પરંતુ અર્બન - ર૦૦પનાં વર્ષમાં અંદાજીત રૂ. ર૦ લાખનાં ખર્ચે બગીચાનું નિર્માણ કર્યુ. બગીચામાં બાળકોને રમવા માટે સાધનો, પાણીનો ફુવારો, લાઈટીંગ વ્યવસ્થા, જાહેર સૌચાલય તથા બેસવા માટે બેન્ચીસ વગેરે સગવડો કરવામાં આવી. સુંદર બગીચાનું નિર્માણ થવાથી લોકોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ ગઈ, કેમકે રાપર શહેરમાં લોકોને હરવા ફરવા માટે એક પણ સ્થળ નથી. સાથે સાથે ૧૧મી નાણાપંચ યોજના હેઠળ તળાવ સુધારણાં યોજના હેઠળ પાળની સંરક્ષાણ દિવાલ બનાવી, પાળ ઉપર ફૂટપાથ , બેન્ચીસ, લાઈટીંગ, એન્ટ્રીગેટ વિગેરેનો વિકાસ કરી મોરનાં પીંછને રણીયામણું કરેલ છે.
 
પે એન્ડ યુઝ જાહેર શૌચાલય
    રાપર શહેરમાં એક પણ પે એન્ડ યુઝ જાહેર સૌચાલય ન હતું. જેમાથી લોકોને ખૂબ જ પરેશાની વેઠવી પડતી હતી. બહારગામથી આવતા લોકોને તો એટલી તકલીફ સહન કરવી પડતી હતી કે બહેનોએ ના છુટકે જાહેર રસ્તા ઉપર પેશાબક્રિયા કરવી પડતી હતી. પરંતુ દેના બેંક ચોકમાં પે એન્ડ યુઝ જાહેર સૌચાલય બનવાથી લોકોને તેમજ બહારગામથી આવતા મુસાફરોને ખૂબજ સારી અને સુંદર સગવડો મળી રહેલ છે. જેમાથી જાહેર માર્ગ ઉપર પેશાબક્રિયા કરવાની બંધ થઈ ગયેલ છે. આ જાહેર સૌચાલય બનવાથી નાના શહેરમાં ગરીબ મુસાફરોને ખૂબ જ સારી સગવડ મળી રહે છે. ન્હાવા કે ફ્રેશ થવા માટે હોટલ કે રૂમ રાખવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી.હોટલનું કામ પે એન્ડ યુઝ પુર્ણ કરે છે.
 
લોકભાગીદારીના કામો
   રાપર શહેરમાં લોકભાગીદારીથી આથમણાં નાકે અંદાજીત રૂ. ર,૦૦,૦૦૦/- (બે) લાખના ખર્ચે પક્ષીઘર બનાવેલ છે. તેમજ શાંતિધામમાં રૂ. ૧,પ૦,૦૦૦/- (એક લાખ પચાસ હજાર)ના ખર્ચે ચબુતરો તથા લાકડાઓ સંગ્રહ કરવા માટે રૂમની વ્યવસ્થા કરી આપેલ છે.

    છેલ્લે અર્બન-ર૦૦પમાં જે સુંદર કામો કરેલ છે તે અને સગવડતા આપેલ છે તે કામોને રાપર શહેરની જનતા કદી ભૂલી શકશે નહી. અને ભવિષ્યમાં પણ આવા જ સારા કામો થાય તેવી પ્રાર્થના કરી રહયા છીએ.
 
ર૦૦૪/ર૦૦પના વિકાસના કામોની યાદી
 
 
 
કામની વિગત
ખર્ચ(લાખમાં)
ર૦૦ર/૦૩ અગ્રિમના જુદા જુદા કામો
 ૧.૯૪
અગ્રિમ ૦૩/૦૪ સાધનો ખરીદી
 ૧.૬પ
યો. ૦ર/૦૩/૦૪ બે જાહેર મુતરડી
 ૦.૬૬
૧૦મું નાણાપંચ ૯૯/ર૦૦૦
 ૦.૬૧
વોર્ડ પ-૭ માં જાહેર દિવાબત્તીનું કામ
 ૦.૬પ
ઈ-ગવર્નન્સ
 ૩.૩૦
SJSRY જુદા જુદા ત્રણ વર્ગ
 ૧.પ૦
SJSRY આડબંધનું કામ
 ૦.૬ર
SJSRY લોન સબસીડી
 ૦.પ૭
કુલ
૧૧.પ૦
 
      શહેરી વિકાસ વર્ષ       નિર્મળ ગુજરાત