Home
About City
Nagar Palika
Nagrik Adhikar Patra
Photogallery
Feedback
   
Login    
નાગરિક અઘિકારપત્ર | પ્રોપર્ટી ટેક્ષ
આકારણી
આકારણી અંગે માહિતી
બપોરે ૩:૦૦ થી પ:૦૦ તમામ કામકાજના દિવસોએ
જે તે શાખા/માહિતી કેન્દ્ર
આકારણીમાં સમાવેશ માટે જે તે મિલકત
૩૧મી ડીસેમ્બર સુઘીમાં જે તે વર્ષ પૂર્ણ કરવામાં
સર્વેની કામગીરી
આવશે.
પ્રોપર્ટી ટેક્ષને લગતી માહિતી મેળવવાનો
બપોરે ૩:૦૦ થી પ:૦૦
દરેક નાગરીક હકક માટે આકારણી લીસ્ટ
વાંધાઓની સુનાવણી
મે અને સપ્ટેમ્બર - માર્ચમાં દર વર્ષે.
વાંધાનો નિકાલ
સુનવાણી તારીખથી ૩ - દિવસમાં
     
ફેરફાર માટે
આકારણીનું આખરી લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવું
૩૧મી જાન્યુઆરી દરેક વર્ષે
અરજીની પહોંચ
અરજી મળે તરતજ જે તે શાખા/માહિતી કેન્દ્રને
રૂબરૂમાં મળે તો ટપાલ અરજી મળ્યાના ૩-દિવસમાં
અરજી અન્વયે ખુટતા પુરાવા ક્ષતિ પૂર્તતા
રૂબરૂ સ્વીકારવામાં આવશે ટપાલથી ૩ - દિવસમાં
માટે
ફેરફાર રદ કરવા
ફી ચુકવ્યાની તારીખથી ૧પ - દિવસમાં
આપવું
      શહેરી વિકાસ વર્ષ       નિર્મળ ગુજરાત